fbpx

Tag: magdalena łazarkiewicz

POWRÓT – recenzja

POWRÓT – recenzja

Ula (San­dra Drzy­mal­ska) to 19-let­nia dziew­czyna z małego mia­steczka, która zaśle­piona pierw­szą nasto­let­nią miło­ścią, rzuca wszystko i zupeł­nie z dnia na dzień wyjeż­dża razem z chło­pa­kiem do Nie­miec. Ten jed­nak nie oka­zuje się czu­łym, ...

Brak materiałów

reklama